• Τηλέφωνο: 6978108006
  • Email us: contact@akinteriors.gr

Μελετόυμε τις ανάγκες σας και επικοινωνούμε μαζί σας. Σας παρέχουμε το πακέτο κόστους της σχεδίασης ανάλογα τα ζητουμενα και μόλις λάβουμε την έγκριση σας σας παρέχουμε μια πρώτη απεικόνιση του χώρους σας μέσω του σχεδιαστικού μας εργαλείου.